Tri Color Sashimi

$ 24.00

Tri Color Sashimi

5 pieces tuna, 5 pieces salmon, 5 pieces yellowtail.