Sushi & Sashimi For Two

$ 51.00

Sushi & Sashimi For Two

10 pieces nigiri, 18 pieces sashimi, 1 roll eel avocado, 1 roll Manhattan.